CITROEN


Citroen Dunajská Streda Citroen Trnava

Istvána Gyurcsóa 36
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031 / 551 56 84
Fax.: 031 / 550 15 13
Zavarská cesta 10/A
917 01 Trnava
Tel.: 033 / 534 51 41
Fax.: 033 / 591 00 07

Predaj nových vozidiel:
Pondelok - Piatok 8:00-17:00
Sobota: 9:00 - 12:00
Predaj nových vozidiel:
Pondelok - Piatok 8:00-17:00
Sobota: 9:00 - 12:00